• Välkommen till Club Creos webbshop!
Fri frakt över 449:- / Stort utbud / Fria returer

Integritetspolicy


Här kan du läsa om hur vi i enlighet med gällande Dataskyddsförordning använder dina personuppgifter, hur länge de sparas, hur de skyddas, vilka rättigheter du har, samt hur du går tillväga om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.

Så här används dina personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. För att säkerställa att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även efter att GDPR träder i kraft har vi genomfört en kartläggning och på andra sätt anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen, till exempel för att kunna uppfylla de nya rättigheter du har enligt GDPR. Vi har även sett över och förbättrat våra rutiner för att vi skall kunna radera dina uppgifter när de inte längre behövs och så att vi inte sparar fler uppgifter om dig än vad vi behöver.

Personuppgifter och sekretess

Du som kund är införstådd med att Club Creo och samarbetspartners behandlar personuppgifter om dig som kund för att kunna tillhandahålla produkten. Du är införstådd med och samtycker till att Club Creo och bolag som ingår i samma koncern som Club Creo inhämtar och behandlar uppgifter för att ge dig möjlighet att ta del av bra erbjudanden. Du kan när som helst begränsa eller återkalla detta samtycke genom skriftligt meddelande till Club Creo, Box 12116, 402 42 Göteborg. Du kan skriftligen begära att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur

Club Creo håller ett register över sina kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Club Creo. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Club Creo för information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Club Creos kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Så här länge kommer dina personuppgifter att sparas

Club Creo är skyldigt att på eget bevåg ta bort personuppgifterna när de inte längre behövs för att uppnå de angivna syftena. Tiden för lagring varierar därför. Nedan beskrivs hur Club Creo hanterar lagringstider utifrån respektive huvudsakligt syfte. Personuppgifter som har samlats för att administrera kundförhållandet sparas i 12 månader efter att kundrelationen upphör och parternas mellanhavanden slutligen har reglerats, eller vid den tidigare tidpunkt som uppgifterna blivit inaktuella för ändamålet. Uppgifter som samlats in för att utveckla, analysera och marknadsföra Club Creos verksamhet sparas under en tid om 3 månader efter den sista kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Med oss är du trygg – vi skyddar alltid dina personuppgifter

Club Creo är alltid skyldiga att skydda personuppgifter även om vi låter en extern part utföra behandlingen för att kunna uppnå vårt syfte eller för att vi är skyldiga enligt lag. Vi är också noga med att begränsa spridningen av personuppgifter internt hos Club Creo på så vis att endast de medarbetare som behöver se personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter faktiskt har tillgång till dem. Vidare ser vi till att våra IT-system och andra platser där vi lagrar personuppgifter skyddas mot att obehöriga personer ska kunna komma åt informationen, exempelvis genom brandväggar, virusskydd, höga lösenordskrav, loggning i system och så vidare. När vi behöver överföra personuppgifter mellan oss och en part utanför vår miljö ser vi till att använda ett säkert överföringssätt. Slutligen ser vi till att säkerhetskopiera våra system och register för att undvika att viktig information om dig förloras.

Du har kontrollen över dina personuppgifter – det här är dina rättigheter

När Club Creo behandlar dina personuppgifter har du ett antal lagstadgade rättigheter. Vilka dessa är anges nedan. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via telefon 031-780 03 23 eller maila till [email protected]. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till Club Creo, Box 12116, 402 42 Göteborg. Den kan alltså inte skickas per e-post. Club Creo vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter vänligen lämna oss korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Läs mer i våra Allmänna Villkor för respektive tjänst.

Är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling? Så här lämnar du klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Deras kontaktuppgifter är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

COOKIES

Så här fungerar en Cookie

När du besöker en webbplats sparas en liten textfil kallad ”cookie” eller ”kaka”. Syftet med den är att förenkla och förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Club Creo använder dessa två typer av cookies:

1. Sessionscookie, som tillfälligt lagras i datorn då besökaren är inne på webbplatsen och som sedan försvinner när du stänger din webbläsare.

2. Varaktig cookie, som finns kvar på din dator tills den tas bort. Nästa gång du besöker vår webbplats vet servern att du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta.

Observera att en cookie bara skickas till den server som skapat den. Om du inte vill tillåta användandet av cookies kan du ändra inställning i din webbläsare. Väljer du att inte samtycka till användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på Mina Sidor. På Post- och Telestyrelsen kan du läsa mer om cookies och regelverket kring det.